معماری داخلی
سامانه صوتی
سیستم نمایش تصویر

سیستم ضبط تصویر
سیستم کنفرانس دیجیتا ل
کارفرما: مرکز تربیت معلم ثامن الحجج
مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد
پروژه: طراحی و اجرای دکوراتیو و تهیه تجهیزات کنفرانس ، صوت و تصویر سالن کنفرانس
سالن کنفرانس 52 نفر مرکز با بهره مندی از کنفرانس FORUM 600 کمپانی RCF با کاربری ساده ، امکان مدیریت جلسه از طریق نرم افزار را به بهره بردار میدهد.
استفاده از سیستم صوت با بلندگو های کمپانی FBT ایتالیا و همچنین دیتا پرژکتور سونی و پرده موتورایز برای سیستم پخش تصویر و دوربین روباتیک کمپانی SONY جهت مستند سازی تصویر اتوماتیک سالن کنفرانس فوق را به مجموعه ای کامل مبدل ساخته است