معماری داخلی
سامانه صوتی
سیستم نمایش تصویر
سیستم ضبط تصویر
سیستم نورپردازی
کارفرما: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد
مکان پروژه: خراسان رضوی – مشهد
پروژه: تجهیزات و معماری داخلی آمفی تئاتر فرهنگسرای رسانه
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد به منظور تجهیز سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای تازه بنا شده رسانه اقدام به برگزاری مناقصه عمومی در مرداد سال 1390 نموده ، پس از بررسی های مربوطه توسط مناقصات این مجموعه عهده دا ر تجهیز سالن گردید. ظرفیت سالن 137 نفر می باشد که در سیستم صوت از بلندگو های دکوراتیو و پاورمیکسر
کمپانی FBT به همراه میکروفون های سیم دار و بی سیم کمپانی JTS استفاده شده است.
در سیستم ضبط تصویر از سه دوربین به همراه میکسر به همراه میکسر تصویر کمپانی EDIROL استفاده گردیده است.