سیستم کنفرانس
سامانه صوتی
کارفرما: معاونت دانشجویی فرهنگی علوم پزشکی مشهد
مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد
پروژه: در سیستم کنفرانس از محصولات کنفرانس ساخت ایران مارک صمیم تک مدل BLS 4501 استفاده شده است که سیستم کنفرانس دیجیتال با قابلیت اتوتراکینگ می باشد.
در سیستم صوت از دو نوع باند دکوراتیو 6 اینچ مارک TOA برای پخش با وضوح بهتر صدا استفاده شده است