سامانه صوتی
سیستم کنفرانس
نمایش تصویر
کارفرما: شهرداری منطقه 7 مشهد
مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد
در سیستم کنفرانس ا ز کنفرانس آنالوگ با مارک C&P استفاده گردیده .
در سیستم صوت سالن از بلندگو های دکوراتیو مارک D&D استفاده گردیده .
در سیستم نمایش تصویر از دیتا پرژکتور مارک NEC به همراه پرده نمایش موتورایز استفاده گردیده .