سیستم کنفرانس
سیستم ضبط تصویر
کارفرما: شهرداری منطقه 10 مشهد
مکان پروژه: خراسان رضوی – مشهد مقدس
درسیستم کنفرانس از محصولات کنفرانس ساخت ایران مارک صمیم تک مدل Bls 4501 استفاده شده است که سیستم کنفرانس دیجیتال با قابلیت اتوتراکنیک می باشد.
در سیستم ضبط تصویر از دوربین Full Hd کمپانی BKR استفاده شده که با اتصال به منبع تغذیه کنفرانس امکان ردیابی اتوما تیک تصویر را دارد و خروجی تصویر هم به یک ریکوردر با هارد داخلی مارک Avermedia متصل شده است.