سامانه صوتی
سیستم کنفرانس دیجیتال
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب خراسان رضو ی
مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد
پروژه: در سیستم کنفرانس سالن 40 نفر این شرکت از کنفرانس های دیجیتال کمپانی RCF ساخت کشور ایتالیا با قابلیت کنترل نرم افزاری سیستم کنفرانس استفاده شده است.
درسیتم صوت از 4 عدد باند اکتیو 10 اینچ کمپانی مونتاربو ایتالیا به همراه میکسر کمپانی FBT بهره گرفته شده