سامانه صوتی

کارفرما: خیریه و بیمارستان امام هادی

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: طراحی و اجرا سیستم پیجینگ و صوت

در سیستم صوت بیمارستان از بلندگو های سقفی کمپانی RCF مدل PL60 و دو عدد آمپلی فایر کمپانی POWERSOFR سری MEZZO به همراه میکسر و میکروفون رو میزی کمپانی RCF بهره گرفته شده است.

با توجه به نیاز پروژه آمپلی فایر ها امکان پشتیبانی از پروتکل DANTE را دارا هستند.