سیستم صوت

کارفرما: اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: طراحی و اجرا سیستم صوت

در سیستم صوت از یک عدد میکسر دایناکورد ، آمپلی فایر پاورسافت ، شش عدد باند پسیو کمپانی FBT برای محیط ، دو عدد باند  اکتیو FBT جهت مانیتور استفاده شده.