سیستم صوت

کارفرما: مهندس متشرعی

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: سامانه صوتی

در سیستم صوت از یک عدد میکسر بهرینگر به همراه 6 عدد باند اکتیو FBT سری XLITE 110 A استفاده گردیده است.