سیستم صوت

کارفرما: حاج آقای کریمی

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهرستان طرقبه

پروژه: سامانه صوتی

در سیستم صوت حسینیه از یک عدد میکسر دایناکورد سری 3 ، 6 عدد باند FBT هایمکس 60 اکتیو جهت مانیتور مداح و 18 عدد باند FBT سری EVO2MAX X برای دو طبقه مجموعا به مساحت 2000 متر مربع استفاده گردیده است.