سامانه صوتی

سیستم کنفرانس

کارفرما: شهرداری مشهد

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: در سیستم کنفرانس از محصولات کنفرانس ساخت ایران مارک صمیم تک مدل BLS-4501 استفاده شده است که سیستم کنفرانس دیجیتال با قابلیت اتوتراکینگ می باشد.

در سیستم صوت از دو عدد باند اکتیو 8 اینچ مارک ICON استفاده شده است.