سامانه صوتی

سیستم کنفرانس

کارفرما: شهرداری منطقه یک مشهد

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: در سیستم کنفرانس از محصولات کنفرانس ساخت ایران مارک صمیم تک مدل BLS-4501 استفاده شده است که سیستم کنفرانس دیجیتال با قابلیت اتوتراکینگ می باشد.

درسیستم صوت سالن از دو عدد باند اکتیو 8 اینچ کمپانی ICON بهره گرفته شده است.