سیستم کنفرانس
سیستم نمایش تصویر
سامانه صوتی
کارفرما: شهرداری منطقه هشت مشهد
مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد
پروژه: در سیستم کنفرانس از محصولات کنفرانس ساخت ایران مارک صمیم تک مدل BLS-4501 استفاده شده است که سیستم کنفرانس دیجیتال با قابلیت اتوتراکینگ می باشد.
درسیستم نمایش تصویر از دیتاپرژکتور مارک اپسون به همراه پرده نمایش پایه دار و سه عدد مانیتور برای هیئت رئیسه استفاده شده است.
در سیستم صوت از دو عدد باند اکتیو 8 اینچ مارک ICON استفاده شده است.