سیستم کنفرانس
سیستم نمایش تصویر
کارفرما: شرکت آسمان هشتم
مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد
پروژه: در سیستم کنفرانس از محصولات کنفرانس ساخت ایران مارک صمیم تک مدل BLS-4501 استفاده شده است که سیستم کنفرانس دیجیتال با قابلیت اتوتراکینگ می باشد.
درسیستم نمایش تصویر از دیتاپرژکتور مارک اپسون به همراه پرده نمایش موتورایز استفاده شده است.