سیستم کنفرانس
سیستم ضبط تصویر
کارفرما: شرکت کشاورزی آستان قدس رضوی
مکان پروژه: خراسان رضوی – مشهد مقدس
در سیستم کنفرانس از محصولات کنفرانس ساخت ایران مارک صمیم تک مدل BLS 40501 استفاده شده است،که سیستم کنفرانس دیجیتال با قابلیت اتوتراکینگ می باشد.
برای ضبط تصویر جلسات و ارتباط ویدیو کنفرانس جلسات کارفرمای محترم از یک عدد دوربین Full HD کمپانی KATO مدل KT91 استفاده شده است .