سیستم کنفرانس دیجیتال

سیستم ضبط تصویر

کارفرما: مدیریت بهداشت شهرستان صحنه

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: طراحی و اجرا سیستم کنفرانس دیجیتال و سیستم ضبط تصویر

در سیستم کنفرانس از محصولات کنفرانس ساخت ایران مارک صمیم تک مدل BLS 4501 استفاده شده است که سیستم کنفرانس دیجیتال با قابلیت اتوتراکینگ می باشد

برای ضبط تصویر جلسات و ارتباط ویدیو کنفرانس جلسات کارفرمای محترم از یک عدد دوربین FULL HD کمپانی KATO مدل KT 91 استفاده شده است.