سیستم کنفرانس دیجیتال

سیستم نورپردازی

سیستم صوت

نمایش تصویر

ضبط تصویر

کارفرما: اداره منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان رضوی

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: سیستم صوت ،  سیستم تصویر برداری و سیستم نورپردازی

در سیستم صوت از یک عدد میکسر دایناکورد به همراه ۴ عدد باند اکتیو کمپانی RCF بهره گرفته شده است ، برای سیستم سخنرانان سن از میکفروفن های کنفرانس کمپانی BKR و از دو عدد اسپیکر کمپانی FBT جهت مانیتور سن استفاده شده است. برای هر سخنران یک عدد مانیتور تصویر تاشو ساخت ایران استفاده شده است.

در سیستم تصویر برداری سالن همایش از سه عدد دوربین KATO مدل KT91 به همراه دو عدد اسپیکر کمپانی BLACK MAGIC استفاده شده است.

در سیستم نور پردازی از پرژکتور های LED برای روشن کردن سن استفاده گردیده است و برای نور جشنی از دو عدد مووینگ هد کمپانی ATC به همراه میکسر نور استفاده شده است.