سیستم کنفرانس
کارفرما: اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی
مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد
پروژه: در سیستم کنفرانس از میکروفون های کمپانی AJM استفاده گردیده است .