سامانه صوت

سیستم نور پردازی تخصصی

کارفرما: سالن همایش دبیرستان انرژی اتمی

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: طراحی و اجرای سیستم صوت و نورپردازی تخصصی سالن همایش

در سیستم صورت سالن از 4 عدد اسپیکر پسیو کمپانی FBT ایتالیا، برای مانیتور صحنه ار بلندگوهای اکتیو کمپانی FBT ایتالیا به همراه میکسر دایناکورد 1600 بهره گرفته شده است