سامانه صوتی
نورپردازی
پخش تصویر
ضبط تصویر
کارفرما: شرکت بارثاوا
مکان پروژه: خراسان شمالی – شهرستان شیروان
پروژه: در سامانه صوتی اجرا شده از سیستم لاین اری ) Line Array ( کمپانی FBT مدل MITUS 206 LA به همراه میکسر صدا از کمپانی FBT ایتالیا استفاده شده .
در سیستم نور پردازی تخصصی سالن همایش از نور های کمپانی SGM ایتالیا استفاده شده است.
در سیستم نمایش تصویر از پرده نمایش موتورایز 6*4 به همراه دیتا پرژکتور کمپانی SANYO استفاده شده است .
در سیستم ضبط تصویر از دوربین های روباتیک کمپانی SONY به همراه میکسر تصویر کمپانی EDIROL استفاده شده است.